Privacybeleid - HNDLR - product research tool
 
 

PrivacybeleidHNDLR V.O.F. respecteert jouw privacy en persoonlijke levenssfeer. Verwerking van persoonsgegevens kan noodzakelijk zijn voor optimaal gebruik van onze diensten. In dit privacybeleid wordt beschreven welke gegevens door ons worden gebruikt en hoe wij deze gegevens opslaan, verwerken en beschermen. Hierbij wordt door ons overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming gehandeld. Dit privacybeleid is van toepassing op onze website www.hndlr.nl (de "Website"), onze online applicatie (de "App") en de diensten die wij aanbieden (de "Diensten").

Jonger dan 16 jaar
Als je de leeftijd van 16 jaar nog niet hebt bereikt, is er toestemming van je ouders of wettelijke voogd vereist om onze Website, App en Diensten te gebruiken. Omdat controle hierop lastig is, raden wij ouders aan om betrokken te zijn bij de online activiteiten van je kind. Bij twijfel staat het altijd vrij om contact met ons op te nemen.

Persoonsgegevens
Om onze Website, App en Diensten optimaal te kunnen aanbieden, verwerken wij persoonsgegevens. Het begrip ‘persoonsgegevens’ duidt op de informatie waarmee je als persoon geïdentificeerd kan worden. Deze definitie is in overeenstemming met de relevante wetgeving. De persoonsgegevens zullen zonder jouw toestemming niet voor andere doeleinden dan beschreven in dit privacybeleid worden gebruikt.

Toestemming
Gegevens kunnen op verschillende momenten worden bewaard. Dit kan zijn wanneer je de Website bezoekt, een account aanmaakt op onze Website om de App te gebruiken, wanneer je gebruik maakt van onze diensten of als je contact met ons opneemt. Deze gegevens hebben wij nodig om onze diensten zo optimaal mogelijk te leveren. Alle gegevens zullen enkel met jouw toestemming of op grond van een wettelijke verplichting worden verwerkt.

Welke gegevens verzamelen wij?
Om gebruik te maken van onze Website, App en Diensten worden door ons de volgende gegevens verzameld:
• Voor- en achternaam;
• Leeftijd;
• E-mailadres;
• Telefoonnummer;
• Adres;
• Betaalgegevens;
• IP-adres;
• Overige gegevens die je besluit te delen door een account aan te maken.

We verzamelen ook wat informatie van jou die niet persoonlijk is als je onze Website of App gebruikt, zoals:
• De naam van de browser die je gebruikt;
• Het besturingssysteem dat je gebruikt.

Doel van het verwerken van de gegevens
Wij zullen jouw gegevens alleen voor onderstaande doelen gebruiken, of voor een doel dat hier nauw mee samenhangt. Zo worden jouw gegevens dus nooit op een onverwachte manier door ons gebruikt.

Aanmaken van een account
Op je account slaan we de volgende gegevens op: wachtwoord, mailadres, IBAN rekeningnummer en contactinformatie. Zo hoef je deze gegevens niet opnieuw in te voeren. We bewaren ook - voor het gebruiksgemak van je eigen account - de gegevens van eerder afgesloten abonnementen.

Betalingen verwerken
Om te kunnen factureren dienen wij jouw betalingsgegevens op te slaan. Op deze manier hoef jij deze niet telkens opnieuw aan ons te verstrekken.

Marktonderzoek
Het kan voorkomen dat we je vragen om deel te nemen aan een marktonderzoek. Wij zullen jouw gegevens dan gebruiken voor dit onderzoek. Deze statistische gegevens worden vervolgens anoniem door HNDLR V.O.F. gebruikt. De vragenlijst kan op ieder moment worden afgesloten. Je antwoorden geven wij niet aan derde partijen en deze worden nooit openbaar gemaakt. Daarnaast worden de antwoorden niet aan je e-mailadres gekoppeld.

Nieuwsbrief
HNDLR V.O.F. biedt nieuwsbrieven aan. Zo blijf je op de hoogte van aanbiedingen, (korting) acties en ander nieuws. Je geeft automatisch akkoord om nieuwsbrieven te ontvangen wanneer je bij ons een account aanmaakt, of jezelf aanmeld via onze website. Bij iedere communicatie langs deze weg wordt een afmeldmogelijkheid opgenomen in de ontvangen nieuwsbrief, ook wel als opt-out systeem.

Beveiliging
We doen er zoveel mogelijk aan om jouw persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies, vernietiging, gebruik, wijziging of verspreiding van jouw persoonlijke gegevens door onbevoegden. Hierdoor kunnen degenen die niets met jouw gegevens te maken hebben, er niet zomaar bij. Wij doen dit door middel van de volgende maatregelen: • Encryptie (versleuteling) van digitale bestanden die persoonsgegevens bevatten d.m.v.;
• Beveiliging van je ingevoerde wachtwoord door middel van hashing met gebruik van salts
• Beveiliging van netwerkverbindingen met Secure Socket Layer (SSL).
• De toegang tot de gegevens is beperkt tot de personen die de gegevens nodig hebben.

Bewaartermijn
Jouw gegevens die gebruikt kunnen worden om je als persoon te identificeren, worden binnen 6 maanden na de beëindiging van het abonnement verwijderd. De verwijderingstermijn start altijd op de laatste dag van de lopende maand. Indien je wenst dat dit sneller gebeurd, kun je mailen naar [email protected]

Met wie delen wij jouw persoonlijke gegevens?
Om onze doelen zo goed mogelijk te kunnen realiseren, worden sommige gegevens met anderen gedeeld. Wij komen met deze partijen in een verwerkingsovereenkomst overeen dat zij zorgvuldig met alle gegevens moeten omgaan. Zij krijgen alleen de gegevens die noodzakelijk zijn om hun diensten te kunnen verlenen en mogen deze gegevens niet voor andere doeleinden gebruiken. Jouw gegevens worden beveiligd opgeslagen bij Hostnet B.V., Google Analytics en E-Curring. Zij zullen zorg dragen voor de opslag van de gegevens en het correct beschermen hiervan. Deze partijen zijn ‘verwerkers’ in de zin van de relevante wetgeving.

Doorgifte
Alle gegevens worden in beginsel alleen binnen de Europese Unie verwerkt. Slechts indien een land een passend beschermingsniveau voor jouw gegevens biedt, zullen deze worden verstrekt. Dit geldt voor landen binnen en buiten de Europese Unie. Zonder vooraf verleende toestemming zullen jouw gegevens nooit naar andere landen of aan andere partijen worden verstrekt dan die hiervoor zijn genoemd.

Cookies
Een cookie is een klein tekstbestand dat wordt opgeslagen op je apparaat wanneer je onze website bezoekt. Hierdoor wordt het apparaat later door onze site weer herkent. We kunnen cookies gebruiken om je ervaring op onze Website te verbeteren. Daarnaast zorgen cookies er onder andere voor dat de Website snel werkt, je de Website veilig kan bezoeken en wij fouten op onze Website kunnen opsporen. Je kunt cookies te allen tijde zelf via de browserinstellingen verwijderen of uitschakelen. Er worden dan geen cookies meer opgeslagen als je onze Website bezoekt. Let op: zonder cookies kan het zijn dat onze Website minder goed werkt. Lees voor meer informatie ons cookiestatement: www.hndlr.nl/privacy.

Wijzigingen
Door ons kan het privacybeleid worden aangepast zonder gebruikers hierover in te lichten. Indien grote wijzigingen plaatsvinden zal hiervan een notificatie op de Website en in de App worden geplaatst, samen met het vernieuwde privacybeleid. Bij wijzigingen zullen we gebruikers die met hun e-mailadres geregistreerd staan op de hoogte brengen. Sta je niet geregistreerd? Dan raden wij aan regelmatig de Website en dit privacybeleid te raadplegen.

Jouw rechten
De door ons verzamelde gegevens zijn persoonlijk. Dit maakt dat je een aantal rechten hebt. Je hebt het recht op inzage of een kopie van jouw gegevens en kan altijd vragen om correctie, beperking of het wissen hiervan. In geval van fraude, wanbetalingen of andere onrechtmatige handelingen kunnen wij enkele van jouw gegevens bewaren in een register. Ook kunnen wij op jouw verzoek de gegevens aan een derde doorgeven, zodat je dit zelf niet hoeft te doen. Bij klachten is er de mogelijkheid contact op te nemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. Toestemming tot het gebruik van jouw gegevens kan je altijd intrekken. Door ons mogen dan geen gegevens van jou meer worden verwerkt. Dit betekent wel dat je geen gebruik meer kunt maken van onze diensten Bij dergelijke verzoeken kunnen wij vragen je identiteit te verifiëren. Als je gebruik wil maken van een van je bovenstaande rechten, neem dan contact met ons op via [email protected]. Bij vragen of opmerkingen over onze privacy policy kun je contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.

Contact
HNDLR V.O.F.
Regulierstraat 81
6511DP Nijmegen
KvK-nummer: 74079298
[email protected]